EL PAÍS: La desesperada huida de una hija del emir de Dubái