Flykten från könsdiktaturen – kvinnors frihet och länders heder

Flykten från könsdiktaturen – kvinnors frihet och länders heder – Konflikt

En natt för två år sedan under en semesterresa till Turkiet tog saudiska Shahad al-Mohaimeed, som hon numera kallar sig, familjens pass, pengar och mobiltelefoner och flydde i en taxi till grannlandet Georgien. Där fick hon hjälp att söka asyl och hamnade till sist i Sverige.

Leave a Reply